Konstytucyjny Klub Książki
for Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (2017)
______

“W roli głównej” is series of interdisciplinary events followed by discussion which focus mostly on law problems presented in literature. Those events take place in various Warsaw theatres with guest from various fields: from Law and Privacy to Theatre and Journalism. First discussion was focused on books by Franz Kafka and by George Orwell and was raised because of Polish premiere of "Proces" and directed by Krystian Lupa and presented in Nowy Teatr.

"W roli głównej" jest w założeniu serią interdyscyplinarnych dotyczących problemów prawnych przedstawionych w literaturze pięknej. Każde wydarzenie będzie miało miejsce w innym teatrze warszawskim, a do dyskusji zaproszeni są goście z dziedzin: prawa, ochrony prywatności, teatru czy dziennikarstwa. Pierwsza dyskusja dotycząca przedstawienia różnych wersji dystopii w powieściach  Franza Kafki i George Orwella miała miejsce w Nowym Teatrze zaraz po premierze "Procesu" w reżyserii Krystiana Lupy. Oto plakat do tego wydarzenia.